L’ equip Indàgora

Som un equip de persones a les que ens apasiona la nostra feina. Amb la mirada oberta al món, ens agrada estar en constant formació i aprenentatge per aportar intervencions i plantejaments alineats amb el moment en el que vivim.

Indàgora significa “Indagar en el Àgora”, lloc de l’antiga Grècia on es reunien les persones de la ciutat per trobar-se i intercanviar informació, coneixement, productes…

La nostra visió d’equip sorgeix de la idea de nodrir-nos les unes a les altres, créixer juntes a la recerca de solucions conjuntes i unir totes les nostres visions per oferir un servei més complet i professional.

Entre els nostres valors estan les cures en el centre, la fortalesa de grup, la sororitat, una visió crítica i activista i el compromís per una salut mental ètica, inclusiva i accessible per totes.

equipo indágora Fotografía de Angie y Sandra

Angie i Sandra (Elles)

Els nostres recorreguts com a psicòlogues comencen a Colòmbia i Argentina, per després trobar-se i entrellaçar-se al teixit mateix de la ciutat de Barcelona. Ens agrada pensar que una part del que aportem a l’espai terapèutic és fruit de caminar juntes aquesta realitat. La nostra formació s’entreteixeix amb una perspectiva transfeminista, antiracista i decolonial; i això es tradueix en el respecte als sabers i els processos diversos i en la creació d’espais de construcció personal i col·lectiva.

Com a terapeutes de parella(s), el nostre abordatge parteix d’una visió sistèmica i construccionista dels vincles, acollint les necessitats emocionals de les persones que hi participen, els seus sabers i els seus recursos d’afrontament. Considerem que les maneres en que ens vinculem són diverses i cada relació és única en la seva dinàmica i procés. Tampoc perdem de vista que una part dels malestars que ens travessen estan relacionats amb l’impacte que té el context heteronormatiu en el qual vivim.

Per nosaltres l’espai terapèutic és un escenari per fer equip, cultivar confiança, escoltar activament i també és un espai de proximitat. Es en aquesta base on construim ponts cap a realitats més diverses, curoses, respectuoses i més alineades amb les necessitats, els límits i els compromisos de cada vincle.

A la nostra trajectòria com a psicòlogues i persones migrants ha estat molt important la construcció de la comunitat, per això estem organitzades en el projecte Psicomigra. Es per això que fer aliança i ser part d’Indàgora segueix donant significat a això que ens mou, al nostre compromís ètic amb la justícia social ia l’actitud crítica davant les postures que creuen que hi ha només una única manera de nomenar el dolor, les dificultats humanes i la desigualtat social.

Atenem en castellà i entenem bé el català.


Angeles Naya

 • Graduada en Psicologia per la Universitat de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina (2009)
 • Psicòloga Interna Resident, Hospital de Trauma Dr. Federico Abete, Municipi de Malvines Argentines (2011-2013)
 • Curs d’especialització en Psicoteràpia Cognitiva: Individual i Grupal. Fundació Aiglé (Buenos Aires) (2011-2012)

 • Terapeuta EMDR, Institut Espanyol d’E.M.D.R (2017-2018)

 • Formació en Psicoteràpia Feminista i Transformació Social per la Xarxa de psicoteràpia i gènere a l’estat espanyol (2022)
 • Col·legiada Núm 27307 pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

Sandra Tejada Mejía

 • Graduada en Psicologia per la Universitat dels Andes, Bogotà, Colòmbia (2011)
 • Formació en Teràpia Narrativa i socio-construccionista, Universitat dels Andes, Bogotà, Colombia (2012-2014)
 • Formació Teràpia Breu Estratègica, Bogotà, Colòmbia (2013)
 • Màster en Intervenció i Investigació Psicosocial per la Universitat Autònoma de Barcelona (2016)
 • Formació en Psicoteràpia Feminista i Transformació Social per la Xarxa de psicoteràpia i gènere a l’estat espanyol (2022)
 • Col·legiada núm. 28687 pel col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
equip indágora Fotogradia de Beatriz Cerezo

Beatriz Cerezo González (Ella)

Amb la curiositat i les ganes de descobrir sempre presents, em defineixo com una apasionada pel coneixement, em replanteixo que no hi ha una única forma de viure “correctament” i és per això que rebutjo la normativitat per una forma de vida més coherent amb cada persona.

Intento estar en constant recerca, estudi i aprenentatge per entendre com funcionem, com vivim, com ens desenvolupem i com anem canviant en adaptació a la situació social i cultural.

Em replantejo molt la influència del context en el que ens desenvolupen i com els aprenentatges ens van definint la nostra identitat i processos, és per això que m’encanta raonar sobre el llenguatge que fem servir i aprofundir en els mons de significats de cada persona. 

Dinàmica, natural, organitzada i resolutiva, crec en el potencial de les persones, en la resiliència i en les capacitats per continuar endavant. 

Àmplia experiència en teràpies grupals i tallers des de 2013, i especialitzada en no monogàmies ètiques des d’una visió feminista, sistèmica i des de l’ètica de les cures.

Especialista en teràpies de grup per la fobia social, diversitat afectives, comunicació o resolució de conflictes.

 • Llicenciada en Psicologia per la Universitat de La Laguna (S/C Tenerife)
 • Master en Teràpia Cognitivo-social por la Universidad de Barcelona (2011 – 2014)
 • Postgrau en Teràpia de Parella en l’Institut d’estudis de la sexualitat i la parella (IESP 2015 – 2016)
 • Formació en Teràpia Narrativa per l’Associació Espanyola de Teràpia Narrativa (AETEN – 2015)
 • Formació en Monitora d’Educació Sexual (Escola sexològica – 2017 – 2018)
 • Formació en psicoteràpia feminista (Red de psicoteràpia i gènere en l’estat espanyol – 2018)
 • Formació en Logoteràpia y Anàlisis existencial (ALEA 2019 – Actualitat)
 • Psicòloga Sanitària Col·legiada núm. 20460 pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
equip indágora Fotografía de Catalina Otero

Catalina Otero (Ella)

La meva gran curiositat i fascinació per les persones, la vida i les seves infinites possibilitats, diverses i sorprenents de ser i estar-hi, m’han portat a construir-me com a psicoterapeuta i a triar aquesta professió, en que continuo creixent cada dia i que entenc com un sinònim de “acompanyant de processos”.

Entenc el procés terapèutic com un recorregut cap a la descoberta d’allò que ens conforma; cap a l’entesa de les diferents parts o rols vitals; i cap a la construcció de noves maneres d’entendre, narrar(nos), relacionar-nos amb, o ser i estar en i amb la vida. Es tracta, des de la meva manera d’entendre la psicoteràpia, d’un viatge conjunt, on el meu rol es basa a acompanyar i dinamitzar el procés, posant al servei de cada trobada terapèutica els meus coneixements i habilitats com a terapeuta, i cuidant intensament que l’espai terapèutic sigui un lloc càlid i segur.

El meu rol com a professional integra diferents tècniques i formacions, encara que em baso principalment en la teoria sistèmica, que entén l’ésser humà com a ésser en constant relació, la teoria i tècnica psicodramàtica, que se centra en les nostres diferents formes de ser i estar al món (rols), i les teories constructivistes, que posen el focus en com donem significat a allò que vivim.
La meva pràctica com a psicoterapeuta està marcada per un feminisme interseccional, que travessa la meva manera d’entendre i mirar-ho tot, conformant una visió crítica que tingui en compte l’estructura i el context en les vivències dels malestars.
En teràpia i en la vida, valoro i reivindico la diversitat, i acompanyo també processos de maneres d’estar i viure dissidents amb la norma establerta.

Realitzo teràpies en castellà, encara que entenc perfectament el català (i estic en procés de parlar-ho).


 • Llicenciada en Psicologia (Universitat de Salamanca, 2008-2012).
 • Màster en teràpia sistèmica familiar i de parella (Universidad Complutense de Madrid, 2013-2014).
 • Formació en psicoteràpia psicodramàtica amb infància i adolescència (Escola de Psicoteràpia i Piscodrama, Madrid, 2014).
 • Formació en psicopatologia clínica i comunitària (La Revolució delirante, Madrid, 2015)
 • Formació en acompanyament psicològic en diversitat sexual i de gènere (COP, Madrid, 2016).
 • Formació en intervenció amb persones víctimes de violència masclista (COP, Madrid, 2018).
 • Màster en Estudis de Dones, gènere i ciutadania (Universitat de Barcelona, ​​2019-2021).
 • Formació en intervenció en trauma amb E.M.D.R. (Societat Espanyola de Medicina i Psicoteràpia psicosomàtica, actualment).
 • Psicòloga sanitària colegiada núm. 26757 por el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
equip indágora Fotografía de Clau del Salto

Clau del Salto Arnal (Elle/Elli, Ella, Ell)

Sòc Clau, una persona trans* no binarie, he nascut a Vila-real i actualment visc a Barcelona, m´encanta conèixer llocs nous i viure en relació amb la natura. Sento una passió i connexió amb el mon emocional, social, la psicologia i la psicoteràpia, que neix per una banda de sentir-me en comprensió, confiança i estima en processos terapèutics en l´adolescència, i per altra banda de la meva historia personal en relació a la meva dissidència sexual(s) i de gènere(s). Tot axó ha estat un punt d´inflexió tant pel meu creixement personal com professionali ha contribuït en l’auto exploració personal, social, familiar i estructural. Aportant-me que en l´actualitat guiï la meva vida i el meu acompanyament psicosocial i terapèutic des de una mirada integral, interseccional i transfeminista.

Després d´un treball personal i formatiu a través de la Psicoteràpia Gestalt, de la qual em sento simpatitzant en quan a la forma d´entendre la vida i els processos, i la qual guia el meu acompanyament terapèutic. Personalment m´ha ajudat a sanar i/o auto acompanyar-me en suavitzar ferides profundes, connectar-me amb lo corporal i viure amb una actitud plena en el aquí i ara, confiant amb el procés i la autoregulació i donant-me ferramentes vivencials d’ auto cura i auto recolzament. He tingut aixíl’oportunitat d’integrar una visió holística, a través del treball psicosocial, terapèutic i activista. Ressonant i oferint la meva estima i acompanyament a diferents persones, grups, projectes i realitats.

Simpatitzant i practicant del Teatre de les Persones Oprimides, la Meditació, Clown i Constelacions Familiars. Apassionadx de l´ Acompanyament i facilitació de grups: sento el grup com un lloc que ens ha portat a viure moltes coses i que ara per tant ens pot guiar i ajudar a revisar-les, sanar-hi i transcendir a un lloc més amable i conscient amb una mateixa i l´ambient/entorn.

espai terapèutic que compartirem serà un lloc que construirem juntis, de Seguretat, Escolta, Confiança i amb Perspectiva de Gènere. On relacionar-nos amb el que hi ha Aquí i Ara, on experimentar lo real de forma vivencial. Un espai d´expressió i exploració mental-corporal-emocional. T’acompanyaré en el procés de veure’t, d’acceptació, d´entregar-te al dolor i el plaer, i a la responsabilitat de les teves accions, sentiments i pensaments, tenint en conter l´interseccionalitat i les estructures socials i familiars.

Atenc en català i castellà.

“Expresar el que sento, sentir el que expreso,

Concordar-me amb la vida”


 • Graduade en Psicologia (2009-2014 Universitat Jaume I de Castelló)
 • Formade en Terapia Gestalt (2019-2022 Casa Ambar, Barcelona)
 • Màster Universitari en Intervenció Psicosocial i comunitària, (2014-2016, Universitat de Barcelona)
 • Formació de dinamització comunitària (2019-2020, FundaEsplai)
 • Curs de Terapia Narrativa, Transfeminismes i feminismes (2021,Colectivo de Prácticas Narrativas, Méxic)
 • Curs de Terapia Sistèmica: Constel·lacions Familiars (2019, Delena Formación)
 • Expert “Mediació en Assumptes Familiars” (2014, Universitat Jaume I, Castelló)
 • Expert “Laboratori de Família” (2013, Universitat Jaume I, Castelló)
 • Col.legiadx 29609 pel Col·legi Oficial de Psicòlegs

Júlia Quevedo (Ella / Elle)

Concebo la psicoteràpia com un procés de revisió que possibilita la construcció de noves maneres de pensar-se, entendre’s i estar en relació amb la resta i amb el món que aportin major benestar.


Per a mi és fonamental construir un espai de seguretat i amabilitat que permeti connectar de forma honesta amb les pròpies vivències.

La meva perspectiva crítica de la psicoteràpia m’ha portat a qüestionar-me el rol que desenvolupo com a terapeuta i entendre’l des de l’acompanyament. Un procés conjunt en el que puc aportar-te la meva visió externa i les meves habilitats i coneixements com a terapeuta, però en el que la persona experta en el teu procés ets tu.


Treballo des d’un marc constructivista que posa l’èmfasi en els significats que cada persona dóna a les seves experiències. Integro també la vessant sistèmica, que incorpora el paper del context relacional; i una mirada crítica que tingui en compte el pes de les qüestions socioculturals i estructurals que condicionen les nostres vivències i malestars. Adoptant la perspectiva feminista interseccional.


Soc una persona curiosa, inquieta i creativa. Entenc la meva professió (i la vida en general) com un procés d’aprenentatge i revisió continu. No amb el desig d’arribar a una veritat sinó d’aproximar-se a la multiplicitat de formes possibles de ser i estar al món. Penso i reivindico que hi ha múltiples formes de viure, viure’ns i relacionar-nos. El que fa necessari trobar i
construir espais i marcs de referència fora de la norma, més acollidors, segurs i coherents amb cada persona en el seu moment.


Faig teràpies en català i castellà.


 • Grau en Psicologia (Universitat de Barcelona, 2015 – 2019)
 • Màster Universitari en Psicologia General Sanitària (Universitat Autònoma de Barcelona,
  2020-2022)
 • Postgrau en Tècniques i Principis Bàsics de la Teràpia Cognitivo Social (Universitat de
  Barcelona, 2022)
 • Postgrau en Anàlisi de Processos Terapèutics Constructivistes (Universitat de Barcelona,
  2023)
 • Col·legiada núm. 30264 pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
equip indágora Fotografía de Laura Colom

Laura Colom Prieto (Ella)

Quan a dins es faci fosc, és temps per connectar. 

M’apassiona explorar els processos d’alliberació que es produeixen quan connectem amb la part més subtil de les nostres vivències, emocions i significats, no per això superficials, doncs estan arrelats profundament en la nostra construcció identitària. 

Em serveixo de la psicologia existencial, donant cabuda a viure(’ns) i sentir(-nos), el què permet comprendre les implicacions que tenen les situacions i les relacions per a nosaltres i perquè ens ressonen tant a dins. 

Les situacions doloroses poden generar crisis altament desestabilitzants en les que ens podem sentir desemparades del nostre entorn més proper. El procés psicoterapèutic està encarat cap a un procés d’autoreconexiement en la legitimació del ser, de contacte amb les nostres necessitats i desitjos més profunds a través de les quals ens podrem submergir en el món de les cures personals, així com el contacte amb les pors existencials que fan trontollar el nostre món però que, si li podem donar cabuda, estarem més tranquil·les. Consisteix en un procés de comunicació i honestedat individual i col·lectiu, a partir dels quals es podran establir els límits que cuiden, no només a la persona que els estableix, sinó també a les que l’envolten, doncs serà d’aquesta manera quan serà possible establir llaços de respecte i confiança. 

Confio plenament en el poder de sanació de cada persona i en la saviesa interna i, personalment, em fascina poder acompanyar a recórrer el camí. 

Realitzo teràpia en Català, Castellà i Galleg,

 • Graduada en Psicologia (Universitat de Barcelona) 
 • Postgrau en l’Anàlisi de Processos Psicoterapèutics Constructivistes (Universitat de Barcelona – 2018) 
 • Postgrau en Tècniques i Principis Bàsics de la Teràpia Cognitiu – Social (Universitat de Barcelona – 2018) 
 • Formació en la Teoria del Desenvolupament Moral (Centre de Psicoteràpia Ítaca – 2019 – 2021) 
 • Màster en Teràpia Cognitiu – Social (Universitat de Barcelona – 2018-2021) 
 • Col·legiada núm. 27857 pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya 
equip indágora Fotografia de Maitane Gardoki

Maitane Gardoki (Elli / Ella)

El meu recorregut professional va començar en l’àmbit social a Xile, on vaig poder observar de prop com el context ens moldeja i posiciona en rols i escenaris que generen malestar clínic a causa de dinàmiques preestablertes que estan fora del nostre control. El que comença sent social, acaba afectant i modelant l’esfera individual. El sistema econòmic-polític ens posa en escac diàriament pel que per a mi és molt important incorporar la perspectiva social en teràpia i per a això em recolzo en la psicoteràpia sistèmica.

Crec fermament que cada persona és única i es va construint a través de les seves experiències formant un univers de significats que s’entrellaça amb el de les persones que li envolten. M’agrada dir que som multiversos en constant interacció. En aquesta línia, em recolzo en les teories constructivistes per a donar-li espai a aquest món intern i respectar la vivència subjectiva de cada uni.

Soc una persona crítica i curiosa des de sempre, portant-me això a un procés de desconstrucció i aprenentatge constant. El feminisme intereseccional és una aliada que camina amb mi tant professional com personalment. D’ella vaig aprendre la importància de l’horitzontalitat i com donar-li un espai a la vulnerabilitat i a les cures (I a l’autocura!).

Com a persona NB en la diversitat trobo un lloc de descobriment, ensenyament i coherència amb mi mateixi. Per a mi és molt important que l’espai psicoterapèutic sigui un lloc segur per a la comunitat LGBTIQA+ de manera que puguem treballar com és viure’ns en la diferència en un món que tracta d’homogeneïtzar-nos.

Actualment estic enfocant la meva carrera professional entorn del treball amb trauma i a l’estudi i acompanyament de la neurodivergència (Autisme, atenció (T)DAH, AACC,…) des del paradigma de la neurodiversitat. Com he esmentat, no hi ha una única manera de percebre la realitat, però si que hi ha un sistema de relacions de poder entorn a aquesta que es manifesta de manera explícita a través del capacitisme i que moltes vegades no ens permet veure’ns afectant la nostra autoestima i autoconcepte. Com a persona neurodivergent, considero que poder comprendre com funcionem, acollir la nostra diferència creuant més enllà del masking i adaptant la nostra vida a nosaltris des d’una visió anticapacitista, és fonamental per a poder tenir una relació sana amb nosaltris mateixis.

Realitzo sessions de teràpia individual i de psicoteràpia grupal a Indàgora. Parlo Castellà, Basc i Anglès, i entenc Català.

 • Graduadi en Psicologia (Universitat del País Vasc, 2016)
 • Formació en teràpia grupal Gestalt (SORTZEN Centre de Psicoteràpia Humanista de Bilbao, 2016)
 • Formació en teràpia grupal corporal Raichiana (Asociació de Psicologia Humanista de Santiago de Chile, 2017)
 • Màster en Teràpia Cognitiu-Social  (Universitat de Barcelona, 2018-2021)
 • Formació en Psicoteràpia Feminista i de Transformació Social (Xarxa de psicoteràpia i gènere en l’estat espanyol, 2022).
 • Certificació en intervenció en trauma amb EMDR: NIVELL I i II (Institut Espanyol EMDR, 2023).
 • Formació en autisme i comunitat LGTBIQA+(Col·lectiu L’Argelaga, 2023).
 • Certificació en detecció, intervenció i treball en autisme des del paradigma de la neurodiversitat (Ernesto Reaño-*EITA, Act.).
 • Col·legiadi núm. 27797 por el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

Marta Villar (ella)

equip indágora Fotografía de Marta Villar

Sóc la Marta, psicòloga i sexòloga feminista. Des de ben petita, les qüestions relacionades amb la sexualitat despertaven la meva curiositat i ganes d’explorar. Degut a això, en acabar psicologia vaig decidir especialitzar-me en sexualitat. Des d’aleshores, no he parat de treballar en l’àmbit de la sexualitat i els afectes.

Als inicis de la meva trajectòria laboral, treballar amb grups de dones em va ensenyar la importància de la sororitat i el treball entre iguals. Més endavant, acompanyant a persones amb el VIH vaig aprendre (i segueixo aprenent dia rere dia!) que les persones podem reelaborar les experiències traumàtiques i donar-los un altre significat. Com a persona del col·lectiu LGTBIQ+ i que alhora treballo amb altres persones del col·lectiu, entenc i sento que cada persona és diversa i que té unes necessitats diferents.

Com a feminista, la meva labor psicoterapèutica està acompanyada d’una mirada crítica del sistema patriarcal imperant i comporta una revisió constant dels mandats de gènere.

Entenc la psicoteràpia com un laboratori d’exploració on la persona pot “deixar-se anar”, ensenyar les seves virtuts i els seus defectes, les seves contradiccions, dilemes i tot allò que la neguiteja. Juntes anirem traçant el camí a fer atenent a les necessitats de la persona, sense oblidar que el/la protagonista de la teva vida ets tu.

Atenc en català i castellà.


 • Llicenciada en Psicologia (Universidad Autónoma de Barcelona, 2010)
 • Màster oficial de Sexologia (Universidad de Almería, 2012)
 • Postgrau en Terapia de parella (Universidad de Girona, 2014)
 • Formació en Sexological Bodywork (Instituto de cuerpo y sexualidad, 2018)
 • Col·legiada núm. 21.650 pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
equip indágora Fotografía de Miguel Navarro Agüera

Miguel Navarro Agüera (Ell)

L’espai terapèutic l’entenc com aquell lloc on poder indagar-nos, connectar amb el nostre món intern i on poder curar o treballar allò que vulguem o necessitem.

Per això, és important per a mi que puguem construir un espai prou segur, còmode i sense judicis per tal de poder mostrar aquelles parts de tu que necessitis, però que et generen algun tipus de malestar.

En aquest sentit, intento fer de l’indret un lloc transparent i horitzontal, on la persona experta en la seva pròpia vida ets tu i jo només un professional que compta amb la formació necessària per poder acompanyar-te en allò que necessites.

D’aquesta manera, treball des de l’acompanyament actiu on puguem posar paraules a allò que ens passa, generar consciència al ritme que necessitis i, en definitiva, construir conjuntament recursos útils perquè puguis fer el que escullis amb la motxilla que càrregues.

El meu enfocament psicològic parteix de bases constructivistes, és a dir, poso èmfasi en com construïm la nostra realitat i signifiquem la nostra pròpia vida. En aquest sentit, tinc una mirada feminista, diversa i interseccional, ja que entenc que la forma en què ens posicionem en el món està influïda per una sèrie de condicionants socials que ens han limitat o beneficiat i, a través de les quals, ens hem construït. També tinc una perspectiva sistèmica que em fa comprendre que el que ens passa, moltes vegades, no té a veure amb la nostra persona, sinó en com som en relació a altres.

Realitzo teràpies en castellà. No obstant això, entenc perfectament català, de manera que no em suposaria cap problema que algú pogués dialogar en aquest idioma.


 • Graduat en Psicologia (Universitat de Granada 2011-2016)
 • Màster Psicologia General Sanitària (Universitat de Barcelona 2016-2018)
 • Postgrau en Sexologia Clínica i Salut Sexual (Universitat de Barcelona 2019)
 • Curs en intervención contra la violencia de gènere (Youthpass – 2019)
 • Curs en Acompanyament Psicològic en diversitat sexual i de gènere (Col·legi oficial de psicòlegs – 2020)
 • Curs en Homes que exerceixen Violència de Gènere (Conexus – 2020)
 • Formació especialitzada en Teràpia Familiar i Sistèmica (Kine 2020 – act.)
 • Curs en EMDR (Bakaioka – 2021)

Mònica de la Torres (Ella/elli)

Durant els primers anys de la meva activitat he treballat en diferents serveis orientats a la intervenció amb menors i famílies dins l’àmbit social, on vaig poder entendre la importància del context relacional i social en la determinació dels nostres dolors emocionals.

A partir d’aquí i durant els darrers anys, he realitzat la meva activitat en l’àmbit de la psicoteràpia, on he continuat ampliant la meva manera d’entendre la psicoteràpia des d’una perspectiva relacional i sistèmica. Això vol dir que poso el focus d’atenció en que les nostres relacions primerenques, juntament amb el context social i cultural, modelen la nostra forma de relacionar-nos en el present, la nostra autoimatge i la forma que tenim de pensar, sentir i expressar-nos.

Entenc l’espai terapèutic com a espai de seguretat i comprensió que facilita el descobriment, l’observació i la transformació de tota l’amalgama d’experiències relacionals i significats que determinen la nostra manera de viure i relacionar-nos amb l’entorn. És un espai per a poder generar noves representacions internes que permetin alleugerar el patiment emocional i contribuir a una expressió més genuïna i satisfactòria del si mateix i de les relacions que construïm.

Tot això es dóna a través de la identificació d’aquells factors relacionals i estructurals que les determinen, amb la finalitat de generar patrons interns més flexibles i satisfactoris, que ampliïn la nostra experiència més enllà de la norma i de les nostres vivències anteriors.

Teràpia en castellà. Aprenent valencià.

 • Llicenciada en Psicologia (Universidad Autónoma de Madrid – 1995 -2000)
 • Expert Universitari en Teràpia Familiar en Psiquiatria (Universidad Complutense de Madrid – 2000 – 2002)
 • Especialista Universitari en Psicologia Clínica i Psicoteràpia Psicoanalítica (Universidad Pontificia de Comillas – 2001- 2003)
 • Expert en Psicoteràpia Breu (Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicología Médica – 2000 – 2001)
 • Expert en Psicopatologia del Infant i del Adolescent (Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicología Médica – 2000 – 2001)
 • Expert en Trastorns del Comportament Alimentari (Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicología Médica – 2000 – 2001)
 • Directors de Centres de Serveis Socials (Homologado por la Comunidad de Madrid. Instituto de Formación e Innovación Social – 2011)
 • Especialista en Mediació Familiar (Instituto Superior de Formación Apertura Psicológica – 2016)
 • Psicòloga Sanitaria Col·legiada. Col-legi Oficial de Psicología Comunitat Valenciana CV17831

Núria Arrebola Sierra (Ella)

Per mi és imprescindible que l’espai terapèutic sigui un lloc acollidor i prou segur on puguem mostrar, explorar i treballar parts nostres que solem amagar. A sessió m’agrada trobar un equilibri entre indagar a nosaltres i cuidar-nos en el procés.

M’he format en diverses especialitats en Psicologia i cadascuna m’ha aportat coses diferents. Crec que les he integrat en una manera de veure i entendre la persona. En els últims anys m’estic especialitzant en un abordatge corporal del trauma, per la qual cosa acostumo a incorporar el cos a les meves intervencions i en les sessions.

Em distancio de donar consells o dir a la gent com viure la seva vida; el meu plantejament és més aviat fer un camí conjunt on tu ets l’experti del teu món intern, allò que t’ocorre, els significats que dónes, allò que vols per a tu, etc. I jo ho sóc en intervencions terapèutiques i mecanismes de canvi.

Sóc feminista; per mi és una manera d’entendre el món i les relacions humanes, no només una lluita (que també!). Amb el temps vaig adquirint una visió cada cop més crítica amb el sistema establert (heteronormatiu, patriarcat, monogàmies, neoliberal, del nord global,…), i ho considero una responsabilitat cap a la societat.

Adoro la diversitat i els seus múltiples matisos, m’encanta conèixer maneres de ser i estils variats, i donar-me el permís de viure la meva pròpia diversitat. Sóc molt curiosa i m’encanta continuar aprenent (crec que és el meu estat natural).

A més de la teràpia individual, des de fa temps m’estic endinsant a dinamitzar tallers terapèutics i donar formacions a Psicologia, espais que crec molt necessaris.

A Indàgora faig sessions individuals, presencial i en línia, tallers i formacions.

Puc atendre en Català i Castellà.

 • Curs Experta en processos de dol (José González – 2023)
 • Postgrau d’especializació en ​Psicoteràpia Corporal Somatosensorial (Centro Besai – 2021)
 • Formació en Psicoteràpia Feminista (Red de psicoterapia y género en el estado español – 2018)
 • Formació en Mindfulness amb Begoña Odriozola (Interpersonal – 2017)
 • Màster en Teràpia Cognitivo-Social (UB – 2013-2016)
 • Formació en Intel·ligència emocional i teràpia de parella (IESP Barcelona – 2012)
 • Llicenciada en Psicología (UAB – 2012)
 • Psicòloga Sanitària Colegiada núm. 21194 por el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
 • Membre de la Red de psicoterapia y género del estado español.