L’ equip Indàgora

Som un equip de persones a les que ens apasiona la nostra feina. Amb la mirada oberta al món, ens agrada estar en constant formació i aprenentatge per aportar intervencions i plantejaments alineats amb el moment en el que vivim.

Indàgora significa “Indagar en el Àgora”, lloc de l’antiga Grècia on es reunien les persones de la ciutat per trobar-se i intercanviar informació, coneixement, productes…

La nostra visió d’equip sorgeix de la idea de nodrir-nos les unes a les altres, créixer juntes a la recerca de solucions conjuntes i unir totes les nostres visions per oferir un servei més complet i professional.

Entre els nostres valors estan les cures en el centre, la fortalesa de grup, la sororitat, una visió crítica i activista i el compromís per una salut mental ètica, inclusiva i accessible per totes.

equipo indágora Fotografía de Angie y Sandra

Angie i Sandra (Elles)

Els nostres recorreguts com a psicòlogues comencen a Colòmbia i Argentina, per després trobar-se i entrellaçar-se al teixit mateix de la ciutat de Barcelona. Ens agrada pensar que una part del que aportem a l’espai terapèutic és fruit de caminar juntes aquesta realitat. La nostra formació s’entreteixeix amb una perspectiva transfeminista, antiracista i decolonial; i això es tradueix en el respecte als sabers i els processos diversos i en la creació d’espais de construcció personal i col·lectiva.

Com a terapeutes de parella(s), el nostre abordatge parteix d’una visió sistèmica i construccionista dels vincles, acollint les necessitats emocionals de les persones que hi participen, els seus sabers i els seus recursos d’afrontament. Considerem que les maneres en que ens vinculem són diverses i cada relació és única en la seva dinàmica i procés. Tampoc perdem de vista que una part dels malestars que ens travessen estan relacionats amb l’impacte que té el context heteronormatiu en el qual vivim.

Per nosaltres l’espai terapèutic és un escenari per fer equip, cultivar confiança, escoltar activament i també és un espai de proximitat. Es en aquesta base on construim ponts cap a realitats més diverses, curoses, respectuoses i més alineades amb les necessitats, els límits i els compromisos de cada vincle.

A la nostra trajectòria com a psicòlogues i persones migrants ha estat molt important la construcció de la comunitat, per això estem organitzades en el projecte Psicomigra. Es per això que fer aliança i ser part d’Indàgora segueix donant significat a això que ens mou, al nostre compromís ètic amb la justícia social ia l’actitud crítica davant les postures que creuen que hi ha només una única manera de nomenar el dolor, les dificultats humanes i la desigualtat social.


Angeles Naya

 • Graduada en Psicologia per la Universitat de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina (2009)
 • Psicòloga Interna Resident, Hospital de Trauma Dr. Federico Abete, Municipi de Malvines Argentines (2011-2013)
 • Curs d’especialització en Psicoteràpia Cognitiva: Individual i Grupal. Fundació Aiglé (Buenos Aires) (2011-2012)

 • Terapeuta EMDR, Institut Espanyol d’E.M.D.R (2017-2018)

 • Formació en Psicoteràpia Feminista i Transformació Social per la Xarxa de psicoteràpia i gènere a l’estat espanyol (2022)
 • Col·legiada Núm 27307 pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

Sandra Tejada Mejía

 • Graduada en Psicologia per la Universitat dels Andes, Bogotà, Colòmbia (2011)
 • Formació en Teràpia Narrativa i socio-construccionista, Universitat dels Andes, Bogotà, Colombia (2012-2014)
 • Formació Teràpia Breu Estratègica, Bogotà, Colòmbia (2013)
 • Màster en Intervenció i Investigació Psicosocial per la Universitat Autònoma de Barcelona (2016)
 • Formació en Psicoteràpia Feminista i Transformació Social per la Xarxa de psicoteràpia i gènere a l’estat espanyol (2022)
 • Col·legiada núm. 28687 pel col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
equip indágora Fotogradia de Beatriz Cerezo

Beatriz Cerezo González (Ella)

Amb la curiositat i les ganes de descobrir sempre presents, em defineixo com una apasionada pel coneixement, em replanteixo que no hi ha una única forma de viure “correctament” i és per això que rebutjo la normativitat per una forma de vida més coherent amb cada persona.

Intento estar en constant recerca, estudi i aprenentatge per entendre com funcionem, com vivim, com ens desenvolupem i com anem canviant en adaptació a la situació social i cultural.

Em replantejo molt la influència del context en el que ens desenvolupen i com els aprenentatges ens van definint la nostra identitat i processos, és per això que m’encanta raonar sobre el llenguatge que fem servir i aprofundir en els mons de significats de cada persona. 

Dinàmica, natural, organitzada i resolutiva, crec en el potencial de les persones, en la resiliència i en les capacitats per continuar endavant. 

Àmplia experiència en teràpies grupals i tallers des de 2013, i especialitzada en no monogàmies ètiques des d’una visió feminista, sistèmica i des de l’ètica de les cures.

Especialista en teràpies de grup per la fobia social, diversitat afectives, comunicació o resolució de conflictes.

 • Llicenciada en Psicologia per la Universitat de La Laguna (S/C Tenerife)
 • Master en Teràpia Cognitivo-social por la Universidad de Barcelona (2011 – 2014)
 • Postgrau en Teràpia de Parella en l’Institut d’estudis de la sexualitat i la parella (IESP 2015 – 2016)
 • Formació en Teràpia Narrativa per l’Associació Espanyola de Teràpia Narrativa (AETEN – 2015)
 • Formació en Monitora d’Educació Sexual (Escola sexològica – 2017 – 2018)
 • Formació en psicoteràpia feminista (Red de psicoteràpia i gènere en l’estat espanyol – 2018)
 • Formació en Logoteràpia y Anàlisis existencial (ALEA 2019 – Actualitat)
 • Psicòloga Sanitària Col·legiada núm. 20460 pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
equip indágora Fotografía de Catalina Otero

Catalina Otero (Ella)

La meva gran curiositat i fascinació per les persones, la vida i les seves infinites possibilitats, diverses i sorprenents de ser i estar-hi, m’han portat a construir-me com a psicoterapeuta i a triar aquesta professió, en que continuo creixent cada dia i que entenc com un sinònim de “acompanyant de processos”.

Entenc el procés terapèutic com un recorregut cap a la descoberta d’allò que ens conforma; cap a l’entesa de les diferents parts o rols vitals; i cap a la construcció de noves maneres d’entendre, narrar(nos), relacionar-nos amb, o ser i estar en i amb la vida. Es tracta, des de la meva manera d’entendre la psicoteràpia, d’un viatge conjunt, on el meu rol es basa a acompanyar i dinamitzar el procés, posant al servei de cada trobada terapèutica els meus coneixements i habilitats com a terapeuta, i cuidant intensament que l’espai terapèutic sigui un lloc càlid i segur.

El meu rol com a professional integra diferents tècniques i formacions, encara que em baso principalment en la teoria sistèmica, que entén l’ésser humà com a ésser en constant relació, la teoria i tècnica psicodramàtica, que se centra en les nostres diferents formes de ser i estar al món (rols), i les teories constructivistes, que posen el focus en com donem significat a allò que vivim.
La meva pràctica com a psicoterapeuta està marcada per un feminisme interseccional, que travessa la meva manera d’entendre i mirar-ho tot, conformant una visió crítica que tingui en compte l’estructura i el context en les vivències dels malestars.
En teràpia i en la vida, valoro i reivindico la diversitat, i acompanyo també processos de maneres d’estar i viure dissidents amb la norma establerta.

Realitzo teràpies en castellà, encara que entenc perfectament el català (i estic en procés de parlar-ho).


 • Llicenciada en Psicologia (Universitat de Salamanca, 2008-2012).
 • Màster en teràpia sistèmica familiar i de parella (Universidad Complutense de Madrid, 2013-2014).
 • Formació en psicoteràpia psicodramàtica amb infància i adolescència (Escola de Psicoteràpia i Piscodrama, Madrid, 2014).
 • Formació en psicopatologia clínica i comunitària (La Revolució delirante, Madrid, 2015)
 • Formació en acompanyament psicològic en diversitat sexual i de gènere (COP, Madrid, 2016).
 • Formació en intervenció amb persones víctimes de violència masclista (COP, Madrid, 2018).
 • Màster en Estudis de Dones, gènere i ciutadania (Universitat de Barcelona, ​​2019-2021).
 • Formació en intervenció en trauma amb E.M.D.R. (Societat Espanyola de Medicina i Psicoteràpia psicosomàtica, actualment).
 • Psicòloga sanitària colegiada núm. 26757 por el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya








equip indágora Fotografía de Clau del Salto

Clau del Salto Arnal (Elle/Elli, Ella, Ell)

Sòc Clau, una persona trans* no binarie, he nascut a Vila-real i actualment visc a Barcelona, m´encanta conèixer llocs nous i viure en relació amb la natura. Sento una passió i connexió amb el mon emocional, social, la psicologia i la psicoteràpia, que neix per una banda de sentir-me en comprensió, confiança i estima en processos terapèutics en l´adolescència, i per altra banda de la meva historia personal en relació a la meva dissidència sexual(s) i de gènere(s). Tot axó ha estat un punt d´inflexió tant pel meu creixement personal com professionali ha contribuït en l’auto exploració personal, social, familiar i estructural. Aportant-me que en l´actualitat guiï la meva vida i el meu acompanyament psicosocial i terapèutic des de una mirada integral, interseccional i transfeminista.

Després d´un treball personal i formatiu a través de la Psicoteràpia Gestalt, de la qual em sento simpatitzant en quan a la forma d´entendre la vida i els processos, i la qual guia el meu acompanyament terapèutic. Personalment m´ha ajudat a sanar i/o auto acompanyar-me en suavitzar ferides profundes, connectar-me amb lo corporal i viure amb una actitud plena en el aquí i ara, confiant amb el procés i la autoregulació i donant-me ferramentes vivencials d’ auto cura i auto recolzament. He tingut aixíl’oportunitat d’integrar una visió holística, a través del treball psicosocial, terapèutic i activista. Ressonant i oferint la meva estima i acompanyament a diferents persones, grups, projectes i realitats.

Simpatitzant i practicant del Teatre de les Persones Oprimides, la Meditació, Clown i Constelacions Familiars. Apassionadx de l´ Acompanyament i facilitació de grups: sento el grup com un lloc que ens ha portat a viure moltes coses i que ara per tant ens pot guiar i ajudar a revisar-les, sanar-hi i transcendir a un lloc més amable i conscient amb una mateixa i l´ambient/entorn.

espai terapèutic que compartirem serà un lloc que construirem juntis, de Seguretat, Escolta, Confiança i amb Perspectiva de Gènere. On relacionar-nos amb el que hi ha Aquí i Ara, on experimentar lo real de forma vivencial. Un espai d´expressió i exploració mental-corporal-emocional. T’acompanyaré en el procés de veure’t, d’acceptació, d´entregar-te al dolor i el plaer, i a la responsabilitat de les teves accions, sentiments i pensaments, tenint en conter l´interseccionalitat i les estructures socials i familiars.

“Expresar el que sento, sentir el que expreso,

Concordar-me amb la vida”


 • Graduade en Psicologia (2009-2014 Universitat Jaume I de Castelló)
 • Formade en Terapia Gestalt (2019-2022 Casa Ambar, Barcelona)
 • Màster Universitari en Intervenció Psicosocial i comunitària, (2014-2016, Universitat de Barcelona)
 • Formació de dinamització comunitària (2019-2020, FundaEsplai)
 • Curs de Terapia Narrativa, Transfeminismes i feminismes (2021,Colectivo de Prácticas Narrativas, Méxic)
 • Curs de Terapia Sistèmica: Constel·lacions Familiars (2019, Delena Formación)
 • Expert “Mediació en Assumptes Familiars” (2014, Universitat Jaume I, Castelló)
 • Expert “Laboratori de Família” (2013, Universitat Jaume I, Castelló)
 • Col.legiadx 29609 pel Col·legi Oficial de Psicòlegs

Júlia Quevedo (Ella / Elle)

Concebo la psicoteràpia com un procés de revisió que possibilita la construcció de noves maneres de pensar-se, entendre’s i estar en relació amb la resta i amb el món que aportin major benestar.


Per a mi és fonamental construir un espai de seguretat i amabilitat que permeti connectar de forma honesta amb les pròpies vivències.

La meva perspectiva crítica de la psicoteràpia m’ha portat a qüestionar-me el rol que desenvolupo com a terapeuta i entendre’l des de l’acompanyament. Un procés conjunt en el que puc aportar-te la meva visió externa i les meves habilitats i coneixements com a terapeuta, però en el que la persona experta en el teu procés ets tu.


Treballo des d’un marc constructivista que posa l’èmfasi en els significats que cada persona dóna a les seves experiències. Integro també la vessant sistèmica, que incorpora el paper del context relacional; i una mirada crítica que tingui en compte el pes de les qüestions socioculturals i estructurals que condicionen les nostres vivències i malestars. Adoptant la perspectiva feminista interseccional.


Soc una persona curiosa, inquieta i creativa. Entenc la meva professió (i la vida en general) com un procés d’aprenentatge i revisió continu. No amb el desig d’arribar a una veritat sinó d’aproximar-se a la multiplicitat de formes possibles de ser i estar al món. Penso i reivindico que hi ha múltiples formes de viure, viure’ns i relacionar-nos. El que fa necessari trobar i
construir espais i marcs de referència fora de la norma, més acollidors, segurs i coherents amb cada persona en el seu moment.


Faig teràpies en català i castellà.


 • Grau en Psicologia (Universitat de Barcelona, 2015 – 2019)
 • Màster Universitari en Psicologia General Sanitària (Universitat Autònoma de Barcelona,
  2020-2022)
 • Postgrau en Tècniques i Principis Bàsics de la Teràpia Cognitivo Social (Universitat de
  Barcelona, 2022)
 • Postgrau en Anàlisi de Processos Terapèutics Constructivistes (Universitat de Barcelona,
  2023)
 • Col·legiada núm. 30264 pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
equip indágora Fotografía de Kamila Aguilera

Kamila Aguilera Díaz (Ella)

Sóc xilena, tinc formació i experiència tant en Teràpia Sistèmica Familiar i individual com en Intervenció Psicosocial en Educació. Puc atendre en castellà, francès i anglès.

Em considero una persona crítica i polititzada. Considero a la salut mental com una peça elemental del nostre entorn bio-psico-social. Sóc activa en la defensa i discussió dels drets humans, prenent posicions davant de les transformacions i intervencions socials dins i al voltant del model occidental.

Per mi, la psicoteràpia és un espai íntim, reflexiu, creatiu i sanador. Considero valenta a qui decideix començar un camí d’exploració i reconciliació interna. En el moment d’apropar-me a l’espai i el treball terapèutic, intento entendre a la persona des d’una escolta activa i empàtica. Els prejudicis, estigmes i etiquetes no van amb mi, considero que som éssers humans amb un potencial intern ple de sabiduría amb el que podem connectar i confiar en ser els protagonistes de la nostra pròpia història, amb el fi de viure des de la conciència, l’autonomía i l’harmonía.

Per això considero primordial connectar amb el nostre cos i emocions, ja que són uns elements essencials per poder establir una relació sincera, saludable i comprensiva amb nosaltres mateixes. Per això, sempre intento incloure tècniques experiencials, narratives i/o simbòliques que ens ajudin a connectar en el treball terapèutic, per potenciar l’observació i l’anàlisis i poder tensionar elements de la seva història amb una intenció de creixement i expansió vital. 

 • Llicenciada en Psicologia per la Universitat Diego Portales, Santiago de Chile
 • Curs d’aprofundiment en psicoànalisis per la Universidad Diego Portales, Santiago de Chile
 • Curs d’aprofundiment en teràpia sistèmica per la Universidad Diego Portales, Santiago de Chile
 • Master en Teràpia Cognitivo-Social, per la UB
 • Curs d’aprofundiment en intervenció psicosocial en educació, per la Universidad Diego Portales, Santiago de Chile

equip indágora Fotografía de Laura Colom

Laura Colom Prieto (Ella)

Quan a dins es faci fosc, és temps per connectar. 

M’apassiona explorar els processos d’alliberació que es produeixen quan connectem amb la part més subtil de les nostres vivències, emocions i significats, no per això superficials, doncs estan arrelats profundament en la nostra construcció identitària. 

Em serveixo de la psicologia existencial, donant cabuda a viure(’ns) i sentir(-nos), el què permet comprendre les implicacions que tenen les situacions i les relacions per a nosaltres i perquè ens ressonen tant a dins. 

Les situacions doloroses poden generar crisis altament desestabilitzants en les que ens podem sentir desemparades del nostre entorn més proper. El procés psicoterapèutic està encarat cap a un procés d’autoreconexiement en la legitimació del ser, de contacte amb les nostres necessitats i desitjos més profunds a través de les quals ens podrem submergir en el món de les cures personals, així com el contacte amb les pors existencials que fan trontollar el nostre món però que, si li podem donar cabuda, estarem més tranquil·les. Consisteix en un procés de comunicació i honestedat individual i col·lectiu, a partir dels quals es podran establir els límits que cuiden, no només a la persona que els estableix, sinó també a les que l’envolten, doncs serà d’aquesta manera quan serà possible establir llaços de respecte i confiança. 

Confio plenament en el poder de sanació de cada persona i en la saviesa interna i, personalment, em fascina poder acompanyar a recórrer el camí. 

Realitzo teràpia en Català, Castellà i Galleg,

 • Graduada en Psicologia (Universitat de Barcelona) 
 • Postgrau en l’Anàlisi de Processos Psicoterapèutics Constructivistes (Universitat de Barcelona – 2018) 
 • Postgrau en Tècniques i Principis Bàsics de la Teràpia Cognitiu – Social (Universitat de Barcelona – 2018) 
 • Formació en la Teoria del Desenvolupament Moral (Centre de Psicoteràpia Ítaca – 2019 – 2021) 
 • Màster en Teràpia Cognitiu – Social (Universitat de Barcelona – 2018-2021) 
 • Col·legiada núm. 27857 pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya 
equip indágora Fotografia de Maitane Gardoki

Maitane Gardoki (Ella / Elli)

El meu recorregut comença des del sector social. És allà vaig aprendre com el context ens moldeja i posiciona en rols i escenaris que a vegades generen malestar a causa de dinàmiques preestablertes que estan fora del nostre control. A més de les nostres relacions personals, el sistema econòmic-polític ens posa a prova diàriament i això s’ha de tenir en compte a l’espai psicoterapèutic. Per a mi és molt important incorporar aquesta perspectiva social a la teràpia, ja que li dona una visió més comprensiva al malestar i per això em recolzo en les teories sistèmiques.

El feminisme és una aliada que camina amb mi tant professional com personalment. És una forma de vida. La perspectiva de gènere m’ajuda a tenir una mirada més humana que acull i acompanya. D’ella vaig aprendre la importància de donar un espai a la vulnerabilitat i a les cures (i a les auto-cures!).

Crec que cada persona és única i es va construint a través de les seves experiències formant un univers de significats que s’entrellacen amb el de les persones que l’envolten. M’agrada dir que som multiversos en constant interacció. En aquesta línea, em recolzo en les teories constructivistes per donar-li un espai a aquest món intern i respectar la vivència subjectiva de cadascuna, parant especial atenció a la molt valuosa informació que ens donen les emocions.

Considero que no hi ha una única forma de veure les coses i molt menys d’experimentar la realitat. Sóc crítica i curiosa des de sempre, portant tot això a un procés de deconstrucció i aprenentatge constant. Per això en la diversitat trobo un lloc de descobriment, aprenentatge i coherència amb una mateixa. No treballo amb etiquetes ni amb diagnòstics sino que des de la problemàtica o el dilema que la persona porta a l’espai terapèutic.

Realitzo teràpies en castellà, euskera, anglès i entenc perfectament el català.

 • Graduada en Psicologia (Universitat del País Vasc, 2016)
 • Curs d’artteràpia (Universitat del Pais Basc, 2013)
 • Formació en intel·ligència emocional i noves masculinitats (Universitat del País Vasc, 2014)
 • Formació en teràpia grupal Gestalt (SORTZEN Centre de Psicoteràpia Humanista de Bilbao, 2016)
 • Formació en teràpia grupal corporal Raichiana (Asociació de Psicologia Humanista de Santiago de Chile, 2017)
 • Màster en Teràpia Cognitiu-Social  (Universitat de Barcelona, 2018-2021)
 • Formació en Teràpia Constructivista i Sistèmica des d’una perspectiva feminista (Tu mentor, 2021)
 • Col·legiada núm. 27797 por el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

Marta Villar (ella)

equip indágora Fotografía de Marta Villar

Sóc la Marta, psicòloga i sexòloga feminista. Des de ben petita, les qüestions relacionades amb la sexualitat despertaven la meva curiositat i ganes d’explorar. Degut a això, en acabar psicologia vaig decidir especialitzar-me en sexualitat. Des d’aleshores, no he parat de treballar en l’àmbit de la sexualitat i els afectes.

Als inicis de la meva trajectòria laboral, treballar amb grups de dones em va ensenyar la importància de la sororitat i el treball entre iguals. Més endavant, acompanyant a persones amb el VIH vaig aprendre (i segueixo aprenent dia rere dia!) que les persones podem reelaborar les experiències traumàtiques i donar-los un altre significat. Com a persona del col·lectiu LGTBIQ+ i que alhora treballo amb altres persones del col·lectiu, entenc i sento que cada persona és diversa i que té unes necessitats diferents.

Com a feminista, la meva labor psicoterapèutica està acompanyada d’una mirada crítica del sistema patriarcal imperant i comporta una revisió constant dels mandats de gènere.

Entenc la psicoteràpia com un laboratori d’exploració on la persona pot “deixar-se anar”, ensenyar les seves virtuts i els seus defectes, les seves contradiccions, dilemes i tot allò que la neguiteja. Juntes anirem traçant el camí a fer atenent a les necessitats de la persona, sense oblidar que el/la protagonista de la teva vida ets tu.


 • Llicenciada en Psicologia (Universidad Autónoma de Barcelona, 2010)
 • Màster oficial de Sexologia (Universidad de Almería, 2012)
 • Postgrau en Terapia de parella (Universidad de Girona, 2014)
 • Formació en Sexological Bodywork (Instituto de cuerpo y sexualidad, 2018)
 • Col·legiada núm. 21.650 pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
equip indágora Fotografía de Miguel Navarro Agüera

Miguel Navarro Agüera (Ell)

L’espai terapèutic l’entenc com aquell lloc on poder indagar-nos, connectar amb el nostre món intern i on poder curar o treballar allò que vulguem o necessitem.

Per això, és important per a mi que puguem construir un espai prou segur, còmode i sense judicis per tal de poder mostrar aquelles parts de tu que necessitis, però que et generen algun tipus de malestar.

En aquest sentit, intento fer de l’indret un lloc transparent i horitzontal, on la persona experta en la seva pròpia vida ets tu i jo només un professional que compta amb la formació necessària per poder acompanyar-te en allò que necessites.

D’aquesta manera, treball des de l’acompanyament actiu on puguem posar paraules a allò que ens passa, generar consciència al ritme que necessitis i, en definitiva, construir conjuntament recursos útils perquè puguis fer el que escullis amb la motxilla que càrregues.

El meu enfocament psicològic parteix de bases constructivistes, és a dir, poso èmfasi en com construïm la nostra realitat i signifiquem la nostra pròpia vida. En aquest sentit, tinc una mirada feminista, diversa i interseccional, ja que entenc que la forma en què ens posicionem en el món està influïda per una sèrie de condicionants socials que ens han limitat o beneficiat i, a través de les quals, ens hem construït. També tinc una perspectiva sistèmica que em fa comprendre que el que ens passa, moltes vegades, no té a veure amb la nostra persona, sinó en com som en relació a altres.

Realitzo teràpies en castellà. No obstant això, entenc perfectament català, de manera que no em suposaria cap problema que algú pogués dialogar en aquest idioma.


 • Graduat en Psicologia (Universitat de Granada 2011-2016)
 • Màster Psicologia General Sanitària (Universitat de Barcelona 2016-2018)
 • Postgrau en Sexologia Clínica i Salut Sexual (Universitat de Barcelona 2019)
 • Curs en intervención contra la violencia de gènere (Youthpass – 2019)
 • Curs en Acompanyament Psicològic en diversitat sexual i de gènere (Col·legi oficial de psicòlegs – 2020)
 • Curs en Homes que exerceixen Violència de Gènere (Conexus – 2020)
 • Formació especialitzada en Teràpia Familiar i Sistèmica (Kine 2020 – act.)
 • Curs en EMDR (Bakaioka – 2021)

Mònica de la Torres (Ella/elli)

Durant els primers anys de la meva activitat he treballat en diferents serveis orientats a la intervenció amb menors i famílies dins l’àmbit social, on vaig poder entendre la importància del context relacional i social en la determinació dels nostres dolors emocionals.

A partir d’aquí i durant els darrers anys, he realitzat la meva activitat en l’àmbit de la psicoteràpia, on he continuat ampliant la meva manera d’entendre la psicoteràpia des d’una perspectiva relacional i sistèmica. Això vol dir que poso el focus d’atenció en que les nostres relacions primerenques, juntament amb el context social i cultural, modelen la nostra forma de relacionar-nos en el present, la nostra autoimatge i la forma que tenim de pensar, sentir i expressar-nos.

Entenc l’espai terapèutic com a espai de seguretat i comprensió que facilita el descobriment, l’observació i la transformació de tota l’amalgama d’experiències relacionals i significats que determinen la nostra manera de viure i relacionar-nos amb l’entorn. És un espai per a poder generar noves representacions internes que permetin alleugerar el patiment emocional i contribuir a una expressió més genuïna i satisfactòria del si mateix i de les relacions que construïm.

Tot això es dóna a través de la identificació d’aquells factors relacionals i estructurals que les determinen, amb la finalitat de generar patrons interns més flexibles i satisfactoris, que ampliïn la nostra experiència més enllà de la norma i de les nostres vivències anteriors.

Teràpia en castellà. Aprenent valencià.

 • Llicenciada en Psicologia (Universidad Autónoma de Madrid – 1995 -2000)
 • Expert Universitari en Teràpia Familiar en Psiquiatria (Universidad Complutense de Madrid – 2000 – 2002)
 • Especialista Universitari en Psicologia Clínica i Psicoteràpia Psicoanalítica (Universidad Pontificia de Comillas – 2001- 2003)
 • Expert en Psicoteràpia Breu (Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicología Médica – 2000 – 2001)
 • Expert en Psicopatologia del Infant i del Adolescent (Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicología Médica – 2000 – 2001)
 • Expert en Trastorns del Comportament Alimentari (Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicología Médica – 2000 – 2001)
 • Directors de Centres de Serveis Socials (Homologado por la Comunidad de Madrid. Instituto de Formación e Innovación Social – 2011)
 • Especialista en Mediació Familiar (Instituto Superior de Formación Apertura Psicológica – 2016)
 • Psicòloga Sanitaria Col·legiada. Col-legi Oficial de Psicología Comunitat Valenciana CV17831
equip indágora Fotografia de Nuria Arrebola.

Núria Arrebola Sierra (Ella)

Per a mi és imprescindible que l’espai terapèutic sigui un lloc acollidor i prou segur per tal de mostrar, explorar i treballar-nos parts nostres que solen mantenir-se ocultes. Em distancio de donar consells o dir-li a la gent com viure la seva vida; el meu plantejament és més aviat fer un camí conjunt en on la persona es la experta en el seu món intern, el que li passa, els significats que dóna, el que vol per a ella, etc. I jo ho sóc en intervencions terapèutiques i mecanismes de canvi.

Sóc feminista i no només considero que és una lluita (qué també!), sinó que es agafar consciencia de les dinámiques de dominància/sumisió, que aquestes es reprodueixen constantment i posicionar-m’hi diferent; ho considero com una responsabilitat cap a la societat.

Adoro la diversitat, m’encanta conèixer formes i estils variats, sempre penso que això enriqueix la vida. Sóc molt curiosa i m’encanta continuar aprenent (crec que és el meu estat natural). En la sessió m’agrada investigar allò que tenim entre mans alhora que ens cuidem en el procés.

M’he format en varies perspectives en Psicologia; de cadascuna d’elles he extret allò que m’ha quadrat més i les he integrat en una forma de veure i d’entendre a la persona. A part de la teoria, les meves formacions m’han proporcionat tècniques terapèutiques variades i el resultat és que a sessió tinc com una caixa d’eines preparada per ser utilitzada en funció de la persona.

 • Posgrado de especialización en ​Psicoterapia Corporal Somatosensorial (Centro Besai – 2021)
 • Formación en Psicoterapia Feminista (Red de psicoterapia y género en el estado español – 2018)
 • Formación en Mindfulness con Begoña Odriozola (Interpersonal – 2017)
 • Máster en Terapia Cognitivo-Social (UB – 2013-2016)
 • Formación en Inteligencia emocional y terapia de pareja (IESP Barcelona – 2012)
 • Licenciada en Psicología (UAB – 2012)
 • Psicóloga Sanitaria Colegiada núm. 21194 por el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
 • Membre de la Red de psicoterapia y género del estado español.