Indàgora sorgeix d’una visió conjunta i particular sobre la Psicologia i sobre el sistema on ens desenvolupem. Adoptem una forma única de fer teràpia, davant la necessitat d’aportar quelcom diferent a la societat actual

Treballem des d’una perspectiva constructivista, sistèmica i feminista. Cada persona construeix el seu món de significats en funció de qui és, tant a nivell de pensaments com d’emocions.

Aquest món intern es construeix degut a les nostres experiències i també al sistema on ens desenvolupem. És per això que posem l’atenció en les nostres relacions, cercles i entorn en el que vivim (societat, cultura, moment històric…).

En aquest article podràs llegir més sobre com treballem.

  • La nostra forma de treballar

Psicoteràpia centrada i adaptada a la persona

Ens centrem en la persona: en el seu malestar psico-emocional, les seves necessitats, les dificultats en les que es troba, en les experiències que ha viscut, en la gestió del seu món interior, en les relacions que té, en allò que l’envolta, etc.

Professionals crítiques

Som psicòlogues crítiques en diferents àmbits d’activisme, així com també amb la perspectiva hegemònica mèdica en salut mental. Treballem des d’una perspectiva constructivista i sistèmica, amb coneixements de altres corrents en Psicologia. 

Relacions: Monogàmies i no monogàmies ètiques i consensuades

Coneixem que existeixen diferents formes de viure les nostres relacions i que porten diferents malestars. Oferim tant teràpia de parella(s) com acompanyament individual sense judicis amb el coneixement de la diversitat existent.

Feminisme

Aquest valor s’origina en nosaltres a nivell personal i l’apliquem a la nostra visió de la psicoteràpia. La nostra professió i els nostres serveis estan travessats per la perspectiva de gènere de forma inevitable i desitjada, així com diverses iniciatives activistes.

Diversitats

Som persones diverses i particulars. Conscients de l’existència d’aquesta diversitat en tots els nivells i àmbits, no abanderem una normativitat hegemónica, sinó que reconeixem la pluralitat existent i pretenem que cada persona pugui viure el més acord possible a qui vol ser.

Activisme

Les xerrades que donem en col·laboració amb altres entitats i professionals són espais idonis per donar a conèixer aspectes de les vivències que ens travessen des d’una perspectiva psicològica i feminista. Per a nosaltres l’activisme és un focus essencial per poder aportar a la societat.


Vols saber més sobre els nostres serveis?

T’agradaria conèixer el nostre equip?

Entitats col·laboradores