Cada família és un grup únic, amb valors i construccions també únics entre els seus membres, per la qual cosa la psicoteràpia familiar és un espai d’ajuda per a famílies, la convivència de les quals i el seu benestar està en crisi a causa de determinats problemes.

Una convivència sempre presenta determinats reptes a superar, el primordial serà evolucionar junts en el mateix camí cap a una solució global que impliqui la millora de la situació per a tots els membres. Ja sigui per conflictes de relació, una malaltia greu en algú de la família, problemes de relació conjugal o separació que afecti al benestar dels fills, el recórrer a aquesta ajuda professional ens permetrà aprendre i comprendre una mica millor als altres, i a un mateix en relació amb ells.

Des d’aquesta òptica, la nostre intenció és organitzar una sèrie de sessions amb tots els membres de la família que puguin acudir, elaborant una estratègia conjunta a dur a terme entre tots d’acord amb l’específic de la situació. Aquesta teràpia es pot desenvolupar des de l’àmbit de la psicoteràpia i la teràpia psicoeducativa o pedagògica  (oferint educació en valors i millora de les habilitats relacionals).

Per tan, es treballarà junts per resoldre els problemes, oferint l’oportunitat a les famílies a expressar-se i potenciar els seus recursos per elaborar la solució, col·laborant cap a solucions constructives i creatives de problemes sovint difícils.

Atès que en un procés de teràpia familiar es treballen simultàniament diverses relacions, aquesta sol ser més efectiva que qualsevol altre tipus de teràpia en termes de recursos, temps i obtenció de canvis positius.