La idea d’Indàgora sorgeix d’una visió conjunta sobre la psicologia i la forma de fer teràpia i davant la necessitat d’aportar un punt diferent a la societat actual:

Més centrat en la persona: les seves necessitats, les dificultats en que es troba, les experiències que ha viscut, com gestiona el seu món interior, les relacions que té i tot allò que l’envolta.

Treballem des d’una perspectiva Constructivista i Sistèmica, cada persona construeix el seu món de significats depenent de qui és, tant a nivell de pensaments com d’emocions. Alhora posem el focus en les nostres relacions, cercles i sistema en el qual vivim (societat, cultura, entorns…). En aquest article podras coneixer millor com treballem.

La finalitat d’Indàgora és crear un espai de treball personal i de descobriment, de suport, proper, segur, acollidor i professional.

Per això realitzem tot un seguit d’activitats, tallers, grups i terapies.

Et convidem a conèixe’ns!


Beatriz Cerezo

Amb la curiositat i les ganes de descobrir sempre presents, em defineixo com una apassionada pel coneixement, em replantejo que no hi ha una única forma de viure “correctament” i és per això que rebutjo la normatividad per una forma de vida més coherent amb cada persona.

Procuro estar en constant cerca, estudi i aprenentatge per entendre com funcionem, com vivim, com ens desenvolupem i com anem canviant en adaptació a la situació social i cultural.

Em replantejo molt la influència del context en el qual ens desenvolupem i com els aprenentatges ens van definint la nostra identitat i processos, és per això que m’encanta raonar sobre el llenguatge que usem i aprofundir als mons de significats de cada persona.

Dinàmica, natural, organitzada i resolutiva, crec en el potencial de les persones, en la resiliència i en les capacitats per tirar endavant.

Àmplia experiència en teràpies grupals des de 2013, i especialitzada en no monogàmies èticas des d’una visió feminista, sistémica i des de l’ètica de les cures.

Especialista en teràpies de grup per la fòbia social, diversitats afectives, comunicació i resolució de conflictes.

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de La Laguna (S/C Tenerife)

Psicòloga Sanitària Col·legiada núm. 20460 pel Col·legi oficial de psicòlegs de Catalunya.

Màster en Teràpia Cognitiu-social per la Universitat de Barcelona (2011 – 2014)

Postgrau en Teràpia de Parella en l’Institut d’estudis de la sexualitat i la parella (IESP 2015 – 2016)

Formació en Teràpia Narrativa per l’Associació Espanyola de Teràpia Narrativa (AETEN – 2015)

Actualment formant-me en Monitora d’Educació Sexual (Escola sexológica)


 Núria Arrebola

Com a terapeuta solc orientar-me a reduir el símptoma que ens porta a terapia i, per altre banda, veure què ha portat a la persona a estar com està, entendre la connexió entre el present i la història, com ha estat la seva vivència.

Sóc feminista; per a mi és una manera d’entendre el món i les relacions humanes, no només una lluita per la igualtat (que també!). He adquirit certa crítica amb el sistema establert (heteronormatiu, patriarcat, monogàmies, neoliberal…), ho considero una responsabilitat cap a la societat.

M’encanta la diversitat, crec que enriqueix el món i m’apasiona conèxier formes i estils variats. Sóc una persona força curiosa!

Em moc amb les teories Constructivistes, on s’entén que cada persona interpreta el món depenent de com n’és el seu; les teories Sistèmiques, on es realça la importància de les relacions i s’incorpora com a elements significatius al que ens ocorre; les teories Gestalt, recordant-nos el lloc de les emocions en el nostre dia a dia i les Humanistes, que posen un punt diferent a tot el setting terapèutic.

En cadascuna d’elles he extret allò que més m’ha quadrat i les he integrat en una manera de veure i entendre a la persona. A part de la teoria, m’han proporcionat tècniques terapèutiques variades, fins i tot d’altres corrents (com la cognitiu conductual o la narrativa, per exemple) i al final ha resultat que és com si tingués una caixa d’eines plena i llesta per a ser utilitzada a sessió.

 Llicenciada en Psicologia per la UAB.

Psicòloga Sanitària Col·legiada nª 21194 pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

 Màster en Teràpia Cognitiu Social per la UB (2013-2016)

Formació en Mindfulness amb Begoña Odriozola (Interpersonal – 2016)

Formació en Intel·ligència emocional (IESP Barcelona -2012)

Formació en Psicoterapia Feminista (Red de psicoterapia y género en el estado español – 2018)